Akredytacja

accreditation_SEAL

Menu

Zatrudnienie

Stowarzyszenie

ZAPROSZENIE


W dniach 23-24 kwietnia 2016 roku w sali "szklanej" na parterze Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na ul. Dobrej 56/66 odbdzie si IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne. Tematem przewodnim konferencji s RELACJE ? haso szerokie interpretowane m.in. jako intersubiektywno (ja w relacji do innych), relacja indywidualna (ja w stosunku do siebie), wzajemny zwizek umysu i ciaa, ale take jako zwizki z instytucjami, wartociami, histori, kultur i sztuk, a w kocu z yciem. O tych i innych aspektach relacji w kontekcie zdrowia psychicznego dyskutowa bd m.in. filozofowie, psychiatrzy i psychologowie.

IV OSF-P organizuje Instytut Filozofii UW, Biuro ds. Osb Niepenosprawnych UW we wsppracy z warszawskim Instytutem Psychiatrii i Neurologii oarz Instytutem Filozofii UMCS. Warszawski Dom pod Fontann jest partnerem wydarzenia. 
Konferencja, zgodnie z nazw, jest otwarta, czyli DARMOWA i NIE PROWADZIMY ADNEJ REJESTRACJI SUCHACZY.

Osoby wyraajce ch uzyskania certyfikatu uczestnictwa w IV OSF-P prosimy o kontakt przez FB albo przez naszego maila filozofiaipsychiatria@gmail.com

Natomiast w sprawie zapisw na warsztaty, ktre organizujemy jako popoudniowe imprezy towarzyszce w tygodniu nastpujcym po konferencji (25-28 kwietnia) prosimy o kontakt na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Lista warsztatw dostpna jest pod adresem  http://ivosfp.wix.com/ivosfp#!warsztaty/bc7a9 .

Informacje na temat konferencji bd publikowane na tej stronie fb oraz na http://ivosfp.wix.com/ivosfp . Zapraszamy take na stron wydarzenia na portalu spoecznociowym fb https://www.facebook.com/events/210105206012304 oraz gwn stron

OSF-P https://www.facebook.com/otwarteseminariafilozoficznopsychiatryczne , gdzie bdziemy informowa o innych formach naszych dziaaniach zwizanych z tematyk ze styku filozofii, psychiatrii oraz psychologii.

 

IDEA

U podstaw misji OSF-P znajduje si przekonanie, e zagadnienia, ktrymi zajmuje si psychiatria nie s spraw rozgrywajc si wycznie midzy lekarzami a pacjentami, ale pocigaj konieczno stawiania pyta podstawowych, o to czym jest zdrowie, o ksztat spoeczestwa, o natur czowieka. Domagaj si zatem szczeglnej troski oraz wielodziedzinowego i niespiesznego namysu teoretycznego. Dlatego ta inicjatywa zostaa pomylana jako platforma debaty i wymiany wiedzy, idei oraz dowiadcze midzy specjalistami z rnych dziedzin, ktrzy dostrzegaj warto stawiania pyta pozornie naiwnych, ktrzy d do cisoci akceptujc przy tym pluralizm metod, a take gotowi s do ponawiania krytycyzmu wobec odpowiedzi. W szerszym kontekcie spotkania konferencyjne maj na celu popularyzacj wiedzy na temat zdrowia psychicznego, dziaania antydyskryminacyjne i antystygmatyzacyjne, sprzyjanie spoecznym postawom inkluzywnym oraz korzystnym zmianom w polskiej psychiatrii.

 

HISTORIA

Pomys cyklu Otwartych Seminariw Filozoficzno-Psychiatrycznych wyoni si w ramach dwuletniego seminarium ?Filozoficzne ujcia dowiadczenia? prowadzonego  przez prof. dr hab. Zofi Rosisk na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w latach 2011-2013 i kontynuowanego w miejscach prywatnych w roku akademickim 2013-2014. Pocztkowo spotkania powicone byy rozwaaniom nad dowiadczeniem estetycznym, mistycznym, narkotycznym i psychotycznym. Z czasem najwikszego znaczenia nabraa jednak problematyka zwizana z ostatnim z nich. Jednym z zada realizowanych przez uczestnikw spotka bya interpretacja tekstw literackich i poetyckich, ktrych jzyk niejednokrotnie okazuje si bliszy dowiadczeniu ni teoretyczny jzyk filozofii. Wielu uczestnikw spotka uczestniczyo potem aktywnie w otwartych seminariach.

Rwnolegle w 2013 roku na terenie UMCS pojawia si inicjatywa zaangaowania filozofw i humanistw w dziaania o charakterze psychoedukacyjnym i szerzenie wiedzy z zakresu higieny psychicznej. W wyniku wsppracy Instytutu Filozofii UMCS oraz Zespou ds Studentw Niepenosprawnych UMCS powsta projekt Przyjazny Uniwersytet, ktrego uczestnicy wzili udzia w organizacji otwartych seminariw.

Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, jak w czasie pierwszej konferencji przypomniaa dr Mira Marcinw, nawizuj take do spotka odbywajcych si w latach 1865-1872 z inicjatywy Sekcji Chorb Nerwowych, Umysowych i Medycyny Sdowej Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. wczesne, dziewitnastowieczne seminarium kontynuowane byo tylko przez siedem lat i zakoczyo si wraz uznaniem chorb umysowych za kwesti wycznie biologiczn, a zatem niepodatn na refleksj humanistyczn czy filozoficzn. Patrzc na histori taki czas jest niewystarczajcy, aeby dokona si faktyczny postp idei oraz eby wypracowane idee z sukcesem wpyny na dyskurs zarwno zawodowcw, jak i opinii publicznej. Konieczne jest ponawianie dyskusji oraz integracja rnorodnych rodowisk zwizanych z psychiatri bezporednio, jak i sytuujcych si na jej obrzeach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

2016

Wywietlanie image001.jpg

 

Wywietlanie image001.jpg

 

 
Nagroda Hiltona dla Clubhouse International

"Clubhouse International" dziaa od 1994 roku. Zrzesza ponad trzysta Domw-klubw z caego wiata, ktre wspary ju dziesitki tysicy osb w odzyskiwaniu zdrowia psychicznego i budowaniu wasnego ycia (www.iccd.org).
W lipcu tego roku zosta wybrany do Nagrody Humanitarnej Fundacji Conrada N. Hiltona 2014, najwikszej na wiecie nagrody za nadzwyczajne dziaania dotyczce agodzenia cierpienia ludzi.
 

Pliki do pobrania:

2014 Hilton Prize Release Final

 
Akredytacja dla WDpF

Jestemy jedynym w Polsce i jednym ze 150 na wiecie Domw-Klubw akredytowanych przez "Clubhouse International"

AKREDYTACJA_wdpf_dyplom


Pliki do pobrania:

Akredydacja WDpF - Dyplom 

Akredytacja WDpF, list J. Corcoran

Accreditation Report

 


 

 
Wrd Polakw  jest ju dwa razy wicej osb leczcych si z powodu zaburze psychicznych, ni w latach 90.  Zmiemy to wsplnie.  Nie pozwalajmy rezygnowa z wasnego ycia. Nikomu z nas !

 

nasza terapia yciem

 

Nasz Dom pod Fontann to unikatowe w Polsce miejsce wspzarzdzane przez osoby dowiadczajce kryzysw zdrowia psychicznego. Pomagamy odzyskiwa podmiotowo, osiga wasne cele spoeczne i zawodowe, minimalizowa okresy leczenia w szpitalu. Jestemy jedynym w Polsce i jednym ze 150 na wiecie Domw-Klubw akredytowanych przez "Clubhouse International" *

 

Kada kwota, ktr nam przekaesz, ma dla nas ogromne znaczenie:

  • 10 z - to koszt tygodniowego zakupu gazet z ofertami i nowociami na rynku pracy
  • 40 z - wystarczy na kupienie farby do odmalowania naszego korytarza
  • 100 z - to miesiczna opata za ochron lokalu, ktry wynajmujemy od Miasta
  • 300 z - umoliwi naprawienie naszej kserokopiarki

Moesz dokona wpaty na konto: Zesp Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, nr 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001.
Prosimy o dopisek:

"Darowizna na Warszawski Dom pod Fontann".

Jest wiele rzeczy, ktre moesz nam przekaza.

W tej chwili najbardziej potrzebne s:

  • papier ksero
  • ochronne fartuchy foliowe do sprztania
  • szafka pod jednokomorowy zlewozmywak
  • rodki czystoci, w szczeglnoci tabletki do zmywarki, papier toaletowy, rczniki papierowe

"Warszawski Dom pod Fontann"  dziaa od 2001 roku. Zrzesza obecnie 360 czonkw - osb dowiadczajcych kryzysw zdrowia psychicznego (www.wdpf.org.pl).  Zapraszamy od poniedziaku do pitku w godz. 8:00-16:00, ul. Nowolipki 6A, 00-153 Warszawa, tel. 22 636 55 11, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* "Clubhouse International" dziaa od 1994 roku. Zrzesza ponad trzysta Domw-klubw z caego wiata, ktre wspary ju dziesitki tysicy osb w odzyskiwaniu zdrowia psychicznego i budowaniu wasnego ycia (www.iccd.org). W lipcu tego roku zosta wybrany do Nagrody Humanitarnej Fundacji Conrada N. Hiltona 2014, najwikszej na wiecie nagrody za nadzwyczajne dziaania dotyczce agodzenia cierpienia ludzi