Akredytacja

accreditation_SEAL

Menu

Zatrudnienie

Stowarzyszenie

PDF Drukuj Email


Osiągnięcia... to nasze kolejne ?kroki milowe?:

- punkt wyjścia: uzyskanie lokalu w środku miasta (2001), bieżąca praca wewnątrz Domu i starty w corocznych konkursach na publiczne i niepubliczne dotacje

- smak stabilizacji: podpisanie umowy 5-letniej z Miastem Stołecznym Warszawa (2004)

- w międzyczasie: przygotowanie projektu i administrowanie Partnerstwem ?Twarzą w twarz z rynkiem pracy ? model zatrudnienia przejściowego? w ramach PIW EQUAL (2004-2008)

?ale przede wszystkim to, czego udaje się dokonywać członkom Domu:

znalezienie pracy, zdanie matury, założenie rodziny, podjęcie lub powrót na studia, czasem po prostu zadbanie o swoje życiowe sprawy?

 

??Musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie, jeśli chcesz zdać sobie sprawę z możliwości, które Ci ono oferuje.?

Brian Gamma ? członek ?Grand Avenue Club? w Milwaukee, USA (zdanie zadedykowane przez dyrektorkę Domu autorowi artykułu, biuletyn ICCD).

 

Nagrody... to dla nas mobilizacja:

- Nagroda Specjalna Ministra Polityki Społecznej za ?..twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych? dla współzałożycielki i dyrektorki Domu (2004)

- Nagroda Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu "Dobre praktyki" (2005)

- Nagroda w ramach inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą ?Dobre praktyki aktywnych form pomocy? (2008)

 

Certyfikaty... to budowanie naszych standardów:

- status Członka International Center for Clubhouse Development ? ICCD, uzyskany po trzech latach wysiłków (2004), to możliwość bieżącego uczenia się i weryfikowania swojej wiedzy w światowej sieci Domów-Klubów

- status Klubu Samopomocy, uzyskany w trybie Konkursu Miasta Stołecznego Warszawy (2008), to potwierdzenie, że partnerska wzajemna pomoc ceniona jest przez wszystkich ?aktorów życia społecznego?...

 

ICCD? Międzynarodowe Centrum Rozwoju Domów-Klubów (International Center for Clubhouse Development, www.iccd.org). Powstało ono jako formalna struktura w 1994 roku, w wyniku wielu lat działań pierwszego nowojorskiego Domu ? Klubu (od 1948) i jego współpracy z kolejnymi powstającymi na świecie Domami. W 1987 roku Domy-Kluby sformułowały Międzynarodowe Standardy Programów Domów-Klubów, które są aktualizowane co dwa lata z udziałem wszystkich Domów zrzeszonych w ICCD. Standardy określają zasady członkostwa i relacji w Domu-Klubie, będące jego istotą. Opisują ponadto tryb codziennego przebiegu prac, programy zatrudnieniu i edukacji oraz podstawy funkcjonowania Domu?Klubu: zarządzanie, administrację i finanse. Dzięki standardom Dom-Klub ma możliwość lepiej pomagać ludziom chorującym psychicznie pozostawać poza szpitalem, osiągać cele społeczne, finansowe i zawodowe. Standardy służą również jako ?karta praw? dla członków i kodeks etyczny dla pracowników, zarządu i administratorów.

 

Działania ICCD:

- wspieranie istniejących oraz powstających Domów-Klubów na całym świecie (dziś jest około 400 Domów ? Klubów),

- prowadzenie promocji modelu Domu-Klubu i rzecznictwa spraw osób po kryzysach psychicznych,

- współpraca z innymi organizacjami działającymi w zakresie zdrowia psychicznego,

- działanie na rzecz zwiększania możliwości oraz perspektyw osób z problemami zdrowia psychicznego na całym świecie.