Zatrudnienie Przejściowe (ZP) •Drukuj•

Dlaczego warto to robić?

  • Ponieważ Zatrudnienie Przejściowe pomaga członkom Domów-Klubów osiągać samodzielność, niezależność i rozwijać się
  • Ponieważ Zatrudnienie Przejściowe umożliwia integrację, współpracę różnych osób i środowisk
  • Ponieważ pracodawca nic nie traci – zarówno pracownik, jak i Dom-Klub robią wszystko, aby praca, która jest do wykonania, została wykonana należycie (służą temu m. in. treningi i system zastępstw)
  • Ponieważ będąc pracodawcą ZP można zrobić coś dobrego – wesprzeć ludzi doświadczających problemów zdrowia psychicznego we włączaniu się w rynek pracy, co ma znaczenie dla jakości ich życia
  • Ponieważ jest to szansa włączenia się w innowacyjne w Polsce, ale sprawdzone na świecie rozwiązanie – co może być pozytywnym elementem wizerunku firmy i wkładem w promocję dobrych praktyk
  • Ponieważ jest to „satysfakcja i frajda” (cytat z wypowiedzi jednego z pracodawców ZP)
Ponieważ pracownik zatrudniony w ZP zyskuje:
  • doświadczenie zetknięcia się „twarzą w twarz” z twardymi realiami rynku pracy przy pełnej odpowiedzialności za swoją pracę, ale z prawem do niepowodzenia i życzliwej pomocy w razie potrzeby (włącznie z zastępstwem w pracy)
  • lepsze rozpoznanie swoich możliwości na różnych stanowiskach pracy, w różnych rolach i sytuacjach społecznych - dzięki wiarygodnej informacji zwrotnej
  • opinię, referencje od pracodawcy po zakończeniu zatrudnienia – pozytywny punkt w swoim CV
  • wynagrodzenie adekwatne do włożonej pracy

URUCHAMIAJĄC W SWOJEJ FIRMIE ZATRUDNIENIE PRZEJŚCIOWE ...
zatrudniacie Państwo członków Domu-Klubu ze względu na chęć pracy i umiejętności (posiadane wcześniej, nabyte w Domu-Klubie, w czasie treningu w Waszej firmie) bez względu na orzeczenie o niepełnosprawności, tym samym umożliwiacie członkom Domu-Klubu dokonywanie własnego wyboru pomiędzy skorzystaniem z zatrudnienia dostępnego dla osób niepełnosprawnych, a staraniem się o zatrudnienie dostępne dla wszystkich, tym samym pomagacie członkom Domu-Klubu w dokonaniu znaczącego kroku w drodze na rynek pracy ze wszystkimi jego możliwościami: satysfakcją z sensownej pracy, warunkami i motywacją do dokształcania się w określonej branży, możliwościami awansu zawodowego, tym samym
POMAGACIE „BRAĆ W NAWIAS” CHOROBĘ I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ NA TYLE, NA ILE TO MOŻLIWE, POMAGACIE DĄŻYĆ Z WIĘKSZĄ DETERMINACJĄ DO SATYSFAKCJONUJĄCEGO, ZGODNEGO Z WŁASNYMI WYBORAMI, ŻYCIA