Zatrudnienie Przejściowe (ZP) •PDF• •Drukuj• •Email•

Jak to się robi?

  • Miejsce Zatrudnienia Przejściowego jest stabilne, członkowie pracujący w tym miejscu zmieniają się okresowo. Jedna osoba pracuje w miejscu ZP na ogół 6 do 9 miesięcy.
  • Praca w ZP odbywa się w niepełnym wymiarze czasu: zwykle 15-20 godzin tygodniowo.
  • Wyboru pracownika dokonuje Dom-Klub (w oparciu o znajomość wymagań stanowiska pracy i znajomość osoby).
  • Za trening członka-pracownika ZP w danym miejscu pracy odpowiedzialny jest Dom-Klub. Trening odbywa się przed rozpoczęciem pracy.
  • Dom-Klub zapewnia zastępstwa na czas każdej nieobecności pracownika ZP. Zastępcami są członkowie bądź pracownicy Domu-Klubu, którzy odbyli trening w danej pracy i są do niej przygotowani.
  • Dom-Klub i pracodawca podpisują porozumienie, które określa ustalone przez nich zasady realizacji miejsca Zatrudnienia Przejściowego.