Jak działamy •PDF• •Drukuj• •Email•

Codzienna praca w Domu skoncentrowana jest wokół trzech sekcji: Sekcji Administracji, Sekcji Obsługi Domu oraz Sekcji Zatrudnienia i Edukacji. Nie zatrudniamy specjalistów oferujących pomoc terapeutyczną czy socjalną, korzystamy z różnych form specjalistycznego wsparcia w miejscach do tego przygotowanych.

Program Zatrudnienia Przejściowego: pomysł Domów-Klubów na rehabilitację i reintegrację zawodową.

Zatrudnienie Przejściowe (ZP) umożliwia członkom Domu-Klubu podjęcie pracy w zaprzyjaźnionych firmach i instytucjach. Pracują tam w niepełnym wymiarze godzin, przez okres 6-9 miesięcy. Każdy jest odpowiednio przeszkolony przed rozpoczęciem pracy. Dom-Klub zapewnia także zastępstwa na czas nieobecności zatrudnionego członka. W ten sposób członek ma możliwość bezpiecznego wypróbowania swoich sił na rynku pracy, a pracodawca zyskuje dobrze przygotowanego pracownika, o którego obecność nie musi się obawiać. Miejsce ZP jest stabilne, zmieniają się natomiast osoby w nim pracujące.

„Uczestnicząc w ZP członkowie uczą się takich samych rzeczy, jakich w Domu pod Fontanną, np. odpowiedzialności, współpracy."

"W przyjaznych warunkach uczą się pracy w prawdziwym świecie.”
Marta, Koordynator ZP ze strony Domu-Klubu

„Trafiłam na miłą atmosferę i życzliwość ludzi, z którymi spotykam się w pracy. Dzięki pośrednictwu Domu mam większą pewność siebie, wiem, że gdybym się źle poczuła to ktoś mnie zastąpi i nie muszę się martwić, że od razu stracę pracę.”
Agnieszka, pracownik ZP

„Ważną sprawą przez cały okres zatrudnienia było dla mnie korzystanie z dobrodziejstwa dobrze wykonanej pracy przy jednoczesnej możliwości pomocy i wsparcia potrzebującym. Korzyści myślę, że były obopólne.”
Michał, pracodawca ZP

„Człowiekowi łatwiej jest się odnaleźć (później) w stałej pracy, ponieważ wdrożył się już podczas ZP.”
Beata, pracownik ZP

Współpracujemy z:

· jednostkami samorządowymi, w tym Biurem Polityki Społecznej m. st. W-wy, Burmistrzem Dzielnicy Wola m. st. W-wy, Urzędami Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Środowiskowymi Domami Samopomocy;

· jednostkami administracji państwowej, w tym Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS;

· przedsiębiorstwami prywatnymi, w tym Agencją Turystyki Językowej „Lingwista”, Firmą Usługowo-Handlową Jarosław i Elżbieta Zbuccy, Firmą „Expression” Michał Brudny;

· jednostkami edukacyjnymi, w tym Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego;

· organizacjami pozarządowymi, w tym Ruchem Społecznym Wspólnej Drogi oraz innymi organizacjami i Domami-Klubami w Polsce i na świecie.