Zatrudnienie Przejściowe (ZP) •PDF• •Drukuj• •Email•

Co to jest?

Zatrudnienie Przejściowe (ZP) to:

  • program rehabilitacji i reintegracji zawodowej stworzony i praktykowany przez Domy-Kluby na całym świecie,
  • program przeznaczony dla członków Domu-Klubu, którzy chcą podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy, ale potrzebują wsparcia, aby to zrobić.

Zatrudnienie Przejściowe (ZP) jest realizowane wspólnie przez Dom-Klub oraz zewnętrzne firmy, organizacje i instytucje.

Pracodawca tworzy miejsce pracy – miejsce Zatrudnienia Przejściowego, w którym zatrudnia członków  Domu-Klubu.

Dom-Klub współpracuje z pracodawcami ZP i wspiera członków pracujących w miejscu ZP.

Kolejni członkowie Domu-Klubu pracują w miejscu Zatrudnienia Przejściowego w formule umowy-zlecenia i zmieniają się okresowo. Zmienianie się osób zatrudnionych służy temu, by  każdy chętny członek mógł doświadczyć pracy w konkretnym miejscu, na otwartym rynku.

Dom-Klub, pracodawca i członkowie pracujący w miejscu ZP wspólnie dbają o:

  • Jakość wykonywanej pracy,
  • Dobrą atmosferę pracy,
  • Korzyści i satysfakcję wszystkich stron.