Rada Koordynacyjna Zespołu Regionalnego Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego

Mirosław Horbaty
Przewodniczący Rady
Jakub Tercz
Zastępca Przewodniczącego Rady
Piotr Szof
Skarbnik
Anna Kwaśniewska d. Wiszenko
Zastępca Skarbnika
Jakub Zawiła-Niedźwiecki
Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Piotr Żemantowski
Przewodniczący
Robert Michałkiewicz
Zastępca Przewodniczącego
Bolesław Walędziak
Sekretarz

Komisja Etyki

Marian Anasz
Przewodniczący
Anna Szymańska
Zastępca Przewodniczącego
Bożena Molska
Sekretarz