Wszystkich chętnych zapraszamy do wsparcia naszych działań w roli wolontariusza(-ki)!

Szukamy osób w dowolnym wieku, które chcą wzmacniać w sobie:

  • chęci i umiejętności budowania współpracy opartej na dialogu oraz szczerych, partnerskich relacjach,
  • entuzjazm i chęci do podejmowania oraz uczenia się różnorodnych zadań (w Domach-Klubach pracownicy i wolontariusze na równi z członkami wykonują wszystkie zadania potrzebne do prowadzenia Domu - np. sprzątanie, prowadzenie spotkań, promowanie Domu na zewnątrz, dbanie o dokumentację).

Zadania wolontariuszy są związane z obszarem działań konkretnej sekcji. Opisy sekcji znajdziesz tutaj. Wolontariusze, wspólnie z członkami i

pracownikami, podejmują się przykładowo: gotowania, wyszukiwania ofert pracy i szkoleń, prowadzenia spotkań, kontaktowania z partnerami WDpF, zadań związanych ze sprzątaniem, wsparcia w prowadzeniu Facebooka, przygotowywania materiałów promocyjnych i/lub graficznych, redakcji i/lub korekty codziennego biuletynu, tłumaczeń itp.

Wolontariusz(-ka) WDpF może podejmować działania o charakterze:

  • systematycznym, w stałych ustalonych dniach i godzinach tygodnia/miesiąca,
  • okazjonalnym, w każdorazowo ustalanych dniach i godzinach.

Jesteśmy zainteresowani przede wszystkim wolontariatem w siedzibie WDpF, ale możliwa jest też współpraca zdalna. Charakter współpracy wolontariusza(-ki) i WDpF ustalamy indywidualnie i zapisujemy w Porozumieniu o wolontariacie.

Brzmi interesująco? Zapraszamy na spotkanie w siedzibie WDpF, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub e-mailowo. Do zobaczenia!